Vilkår og betingelser

Vilkår & Betingelser

Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med Fjellfarer AS ved påmelding til en av våre turer eller arrangement. Ved bestilling av tur/ arrangement fra oss og ved bruk av vår webside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.

BOOKING OG BESTILLING

Booking eller bestilling skjer via nettsiden vår, e-post, telefon eller via annet utsalgssted (herunder hotellresepsjon, reisebyrå eller tredjeparts webside hvor våre produkter kan bestilles). Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Du må være over 18 år for å gjøre en bestilling.

BETALINGSVILKÅR

Dagsturer 

For dagsturaktiviteter skal hele beløpet innbetales ved bestilling. Faktura sendes på e-post fra oss.

AVBESTILLINGSREGLER 

Gyldig for: Messa

  • Avbestillingsgebyret på 100.0% blir belastet hvis avbestillingen skjer 3 day(s) eller senere før innsjekk.
  • Avbestillingsgebyret på 50.0% blir belastet hvis avbestillingen skjer 7 day(s) eller senere før innsjekk.
  • Avbestillingsgebyret på 0.0% blir belastet hvis avbestillingen skjer 21 day(s) eller senere før innsjekk.

AVBESTILLING & REFUSJON

Avbestilling fra deg må skje per mail. Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når du sendte e-posten til oss

Avbestilling fra kunde – Dagsturer

• Avbestilling 7 dager eller mer før turen starter: du får full refusjon fra oss.

• Avbestilling 3 – 7 dager før turen starter: du får 50 % refusjon fra oss.

• Avbestilling mindre enn 2 dager (48 t) før turen starter: du får ingen refusjon fra oss

No-show / manglende oppmøte

Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed (og fått aksept fra oss for forsinkelsen).

Reduksjon i antall deltakere

• Reduksjon på inntil 20 % av bestilt antall 15 – 30 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.

• Reduksjon på inntil 10 % av bestilt antall 14 – 7 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.

  • Ved reduksjon av bestilt antall senere enn 7 dager før ankomst betales for opprinnelig bestilling (ev iht. justeringer i tråd med foregående punkter).

Kansellering og endringer gjort av oss

Det jo skje at vi må kansellere eller gjøre endringer på på våre turer og arrangement som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis det skjer plikter vi å varsle deg så raskt som mulig. Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som kan sammenlignes med det du har bestilt – etter avtale. Du betaler da for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby et alternativt arrangement får du refundert innbetalt beløp.

Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:

  • For få deltakere

For de fleste turer er det satt et minimum antall deltakere. Hvis minste antall deltakere for en tur ikke nås vil vi ha mulighet til å avlyse turen. Du kan da velge å endre dato for turen eller få en full refusjon fra oss på innbetalt beløp.

• Vær og føreforhold

Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur vil vi kunne endre og avlyse en tur.

• Sykdom, skade e.l hos guide/turleder

Turledere og guider kan bli syke og skadet, hvis dette skjer på en tur du har bestilt vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe en stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder vil du får refundert hele det innbetalte beløp.

• Force majeure

Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

PERSONVERNERKLÆRING FOR «Nils på Bakken» APP

Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene brukes til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Vi samler ingen personlig identifiserbar informasjon om deg. Når du bruker appen, genereres en unik ID for deg.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Når du bruker appen, genereres en unik ID for deg. Dette brukes kun til å vise deg generert innhold i appen.

Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

Vi bruker dine opplysninger for å kunne samle inn klikk og anonymisert sporingsinformasjon, som for eksempel når du klikker for å lytte til en av podcastene i appen.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?

Vi lagrer ingen opplysninger om deg, eller som kan spores tilbake til deg.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi deler ikke personopplysninger med samarbeidspartnere. Kun anonymiserte klikk blir delt med samarbeidspartnere.

DITT ANSVAR

Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og arrangement.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger

Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss/guide/turleder om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.

Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder/ arrangementsansvarlig

Det overordnede ansvaret for sikkerheten på våre turer ivaretas av guide/ turleder. For at denne skal være i stand til å ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.

AKSEPT AV RISIKO

Deltakelse på de turene våre kan innebære risiko for uhell og skader. Vi jobber systematisk med å minimere risiko, men det vil alltid være en risiko for uhell når man deltar på turer og arrangement. Som deltaker på tur med Fjellfarer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen. Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes årsaker utenfor vår kontroll (Force majeure) med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side.

FORSIKRING

Forsikring for den enkelte deltaker er ikke inkludert i våre turer og arrangement.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og arrangement. Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på. Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter eks hvis du blir forhindret fra å møte opp.

Ansvarsforsikring

Vi har en ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav mot oss ved eventuelle uhell.

KLAGER OG KLAGEFRIST

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes til oss, guide eller turleder. I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 15 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

PERSONVERNERKLÆRING

Her forklarer vi hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvorfor vi gjør dette, hva disse opplysningene til og hvordan du kan få innsyn, rette og slette disse opplysningene.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Ditt navn, postnummer, poststed, telefonnummer og epostadresse og bookinginformasjon, eks hvilken tur eller arrangement du ønsker å delta på.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Vi får opplysninger direkte fra deg når du ønsker tilbud og informasjon på en tur eller arrangement eller når du selv har registrert deg som mottaker av våre nyhetsbrev. All informasjon er gitt frivillig av deg enten via e-post, skjemaer på vår nettside eller telefon. 

Vi henter ikke inn informasjon om deg som bruker fra andre kilder.

Hvorfor samler vi inn informasjon om deg?

Vi bruker dine opplysninger for å kunne gjennomføre de tjenester du har bedt oss om å hjelpe deg med. Vi bruker også informasjonen til å sende deg nyhetsbrev med varsel og informasjon om våre tilbud og for kundeadministrasjon, fakturering og regnskap.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen om deg?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de behandles for. Hvis du melder deg av et av våre nyhetsbrev eller e-post med varsel om tur fra oss blir dine data slettet fra vår kundebase.

Deler vi dine personopplysninger med andre?

Vi deler personopplysninger kun til lokale samarbeidsparter og egne guider som skal utføre den turen eller arrangement du har bestilt. Vi deler ikke opplysningene med noen annen tredjepart, med unntak av disse:

• Vår regnskapsfører

Hvis du har kjøpt en tjeneste av oss (eks tur, arrangement) vil noen av dine data (navn, mailadresse, adresse) bli lagret hos regnskapsfører som har en plikt (jf Lov om bokføring) til å oppbevare data i en viss periode, deretter vil disse dataene slettes. 

Personopplysninger som ikke er lagringspliktige vil bli slettet innen 1 mnd.

• Vårt bookingsystem

Når du booker en tur hos oss vil vår leverandør av bookingsystem registrere det de trenger (navn, mailadresse, nasjonalitet) for at vi skal kunne gjennomføre tjenesten du bestiller.

Du har rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Du har rett til å kreve at vi retter personopplysninger vi ev har om deg og at vi kun skal lagre de data som er nødvendige for å oppfylle formålet som vi innhentet opplysningene for. Hvis vi har personopplysninger om deg, så har du rett til å kreve disse slettet så lenge det ikke er et lovkrav (eks bokføring og regnskap) om lagring.