Junkerdal Nasjonalpark

Utforsk et av de største uberørte villmarksområdene vi har i Norge
Fra Jakobsbakken kan du gå noen hundre meter, så er du inne i ærverdige Junkerdal Nasjonalpark.

Fjellområdene i Sulitjelmafjellene er et av de største uberørte villmarksområdene vi har i Norge, med tilstøtende villmark langt innover på svensk side. Fra Jakobsbakken kan du gå noen hundre meter, så er du inne i ærverdige Junkerdal Nasjonalpark. I nasjonalparken vil du finne mange gamle vitnesbyrd om samisk bosetting og gårdsbruk. Det finnes spor av samiske teltboplasser, gammetufter, hellere, fangstinnretninger og ildsteder. I skoggrensen finnes også tufter etter fast samisk gårdsbosetting. 

Samene driver fortsatt reindrift her. Det finnes også andre rester av utmarksslåtter, fiske, fangst, hogst og spor etter prøveskjerping og boring i mineralforekomster.

Landskapet har en veldig rik flora med mange sjeldne plantearter. Hele området har vært meget viktig for å forstå etableringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid i Nord-Norge. 

Med utgangspunkt fra Jakobsbakken kan du vandre i dagevis uten å møte en eneste person. Du vil få nærhet til naturen i den arktiske fjellheimen og kanskje mulighet for å se dyrelivet med blant annet rein, hare, rype og rev på nært hold.

  • Pris per person: NOK
  • Minstepris: NOK
  • Varighet:

Book opplevelse

Fyll ut skjemaet under for å booke. Hvis du har spørsmål, er det bare å kontakte oss!